โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
มูลนิธิโรคไต
002
003
004
005
 
E1eOaA? ?eIAUAI??i?A ?3??AAA?OA ?O??eIaAO EOEAN?a?eOE1eO?Oe English Thai

      ติดต่อเรา  
 

สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 4 เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-716-6181 โทรสาร 02-716-6183

E-mail: webmaster@transplantthai.org

     
  ชื่อ :  *
  ที่อยู่ :  *
  E-mail :  *
  โทรศัพท์ :  *
  ข้อความ :  *
        
โปรดกรอกตัวเลข