โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 

       ตารางการออกตรวจ  
   
 

ตารางการออกตรวจของกุมารแพทย์โรคไต

วันออกตรวจ OPD สำหรับเด็กๆ โรคไต              - ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น
วันออกตรวจผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต          - ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันออกตรวจเด็กๆ ล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)  - วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องไตเทียม (ฟอกเลือด)                                 - วันจันทร์ - วันเสาร์ (วันเสาร์ทำการถึง 12.00 น.)

ผู้ป่วยรายใหม่ที่มาตรวจกรุณาติดต่อทำบัตรที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 และเด็กๆ ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (โครงการ 30 บาท) กรุณานำใบส่งตัวจากโรงพยาบาลที่รักษาเพื่อส่งตัวมารับการรักษาที่ รพ. พระมงกุฎเกล้า สำหรับผู้ป่วยที่จะเลื่อนนัดกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-644-4133