โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 

       อาหารสำหรับเด็กโรคไต  
   
 

หน่วยไตเด็กกองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าจัดทำ หนังสือ "รายการอาหารและเมนูรักษ์ไต ใส่ใจคุณภาพ" สำหรับเด็กๆ ที่ป่วยเป็นโรคไต โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง กรกต วีรเธียร นักกำหนดอาหาร รพ. พระมงกุฎเกล้า มาให้ความรู้แก่น้องๆ และผู้ปกครองในการจัดรายการอาหารให้เด็กๆ ตลอดจนอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคไตได้เช่นกัน

Download หนังสืออาหารสำหรับเด็กๆโรคไต