โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 

       ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต ขาดแคลนทุนทรัพย์  
   
  ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยร่วมบริจาคที่ "มูลนิธิกุมาร รพ.พระมงกุฎเกล้า ("เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคไต")
ธ.ทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-29781-0
และกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-644 -4133 หรือ E-mail oun_pmk@hotmail.com