โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
002
มูลนิธิโรคไต
003
004
005
 

       Hemodialysis / CRRT  
   
 

การทำ Acute Hemodialysis ในผู้ป่วยเด็ก มี concept ไม่แตกต่างการฟอกเลือดในผู้ใหญ่ เพียงแต่อาจมีข้อแตกต่างเล็กๆน้อยๆ เช่น การปรับ blood flow, ตัวกรอง, blood line  โดยสามารถ download การทำ acute hemodialysis ในเด็กได้ที่นี้  " Click download for pediatric acute hemodialysis"

    

 

 

 การทำ CRRT ในเด็ก

 

Download การทำ CRRT