โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 

       Peritoneal dialysis  
   
 

การล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis) เป็นวิธีการบำบัดทดแทนไตซึ่งเป็นวิธีในการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง ตลอดจนภาวะอื่นๆ เช่น inborn error of metabolism โดยมีวิธีการรักษาไม่ยากนัก   สามารถ download เอกสารเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้องได้ที่นี่  " Click for download for pediatric acute peritoneal dialysis "