โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
มูลนิธิโรคไต
002
003
004
005
 
 
 


หน่วยไตเด็ก เป็นหน่วยงานของ กองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า ซึ่งให้คำแนะนำ
และดูแลรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคไต สำหรับครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล โดยครอบคลุมการรักษาภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเด็กด้วยวิธีการล้างไต ทางช่องท้อง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) โดยมีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และนักสังคมสงเคราะห์ ดำเนินงานบูรณาการเพื่อดูแลผู้ป่วยร่วมกัน
 
More..    

การอบรมระยะสั้น
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยและชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น  เรื่อง "Update in Pediatric Nephrology"  ระห

เลี้ยงแสดงความยินดี
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 หน่วยไตเด็กร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง วณิช วรรณพฤกษ์ อาจารย์กุมารแพทย์โรคไต ที่ปรึกษาหน่วยโรคไตเด็ก เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์

เชิญประชุมเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีปลูกถ่ายไตในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า
หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี การปลูกถ่ายไตในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 2 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 10

ภาพแห่งความประทับใจงานคอนเสิร์ตการกุศล Christmas & Serenade
ภาพงาน Concert การกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไตเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก และขอขอบคุณวง Horn Corner นักบัลเล่ต์จาก B

เชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อเด็กๆโรคไต
ขอเชิญร่วมงานฟรีคอนเสิร์ต Christmas & Serenade by Horn Corner ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต (ไม่เก็บค่าบัตร) โดยบริจาคผ่านมูลนิธิกุมาร รพ.พระมงกุฎเกล้า บริเวณหน้างาน แล

เด็กโรคไตเข้าชม “ไอซ์เอจ” การแสดงบนลานน้ำแข็งครั้งแรกในไทย
รายการ Family News Today ร่วมกับ บริษัท ทีวีซีน แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด และบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมเปิดประสบการณ์ และมอบความสุขให้กับน้องๆ ผู้ป่วยเด็กโรคไตจาก รพ.พระมงกุฎเกล้า ร่ว

More...   

รายการอาหารและเมนูรักษ์ไต ใส่ใจคุณภาพสำหรับเด็กๆโรคไต
หน่วยไตเด็กกองกุมารเวชกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้าจัดทำ หนังสือ "รายการอาหารและเมนูรักษ์ไต ใส่ใจคุณภาพ" สำหรับเด็กๆ ที่ป่วยเป็นโรคไต โดยได้รับเกียรติจาก ร.อ.หญิง กรกต วีรเธียร นักกำหนดอาหาร รพ. พระมงกุฎเกล้า

การส่งน้ำยา Peritoneal dialysis เพื่อตรวจเพาะเชื้อ
     ภาวะการติดเชื่อในผู้ป่วยเด็กล้างไตทางช่องท้องมีความสำคัญในการวินิจฉัย  การรักษาทั้งยาปฏิชีวนะและระยะเวลาในการให้ยาแก่ผู้ป่วย  ดังนั้นการส่งตรวจน้ำยา Peritoneal dialy

แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านสำหรับผู้ป่วยเด็กล้างไตทางช่องท้อง, ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และปลูกถ่ายไต
     เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยเด็กไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง, ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการปลูกถ่ายไตนั้น  การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยก็เป็น

แนวทางการรักษา UTI ในเด็ก (Update version)
ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับแพทย์-พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวิทยา  สามา

สูตรตำนวณ GFR ในเด็กและผู้ใหญ่
แพทย์-พยาบาลและเจ้าหน้าที่ สามารถ download file สำหรับคำนวณ GFR ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  สำหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่ CKD-EPI formula และสูตร Mofidied Schwartz formula สำหรับผู้ป่วยเด็กอายุน้อ