E1eOaA? ?eIAUAI??i?A ?3??AAA?OA ?O??eIaAO EOEAN?a?eOE1eO?Oe English Thai
โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
มูลนิธิโรคไต
002
003
004
005
 
 
เด็กโรคไตและครอบครัว ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ "ตันแลนด์"
   
 

หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม Kidney Kids Camp 2012 เป็นครั้งที่ 4

 

โดยครั้งนี้จัดที่ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้มีโอกาสทัศนศึกษา พร้อมทั้งจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกับวิทยากรที่มาร่วมงานด้วย  กิจกรรม วอล์คแรลลี่ ระยะทาง 400 เมตร ภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง การฟอกเลือดและปลูกไตเด็ก รวมทั้งผู้ปกครองกว่า 80 คน เข้าร่วมทัศนศึกษา ในโครงการ Kidney Kids Camp 2012 จัดโดย หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เพื่อให้เด็กที่ป่วยได้มีโอกาสทัศนศึกษาร่วมกับครอบครัว เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมต่างๆ ในสังคม พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ต่างๆ ในการดูแลตัวเองเบื้องต้นจากอาการป่วย  

 
นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด บอกว่า ตลอดระยะเส้นทางภายในศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์แห่งนี้ เด็กๆ จะได้ทราบประวัติความเป็นมาของชา การเลือกใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ในการผลิตชา กระบวนการผลิตชาในโรงงาน และมุมเครื่องจักรในการผลิตชา ที่ถูกน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมาของโรงงานแห่งนี้ เพื่อเป็นการเรียนรู้ปรับความคิดและกระตุ้นจิตสำนึกการดูแลและใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า
 
ร.ศ. พ.อ. หญิง ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ อาจารย์กุมารแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระบุว่า เด็กที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง มีข้อจำกัดหลายอย่างและต้องได้รับการดูแลอย่างดีในการรักษาอาการ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าร่วมให้ความรู้ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเด็กๆที่ป่วยเป็นไตวาย โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว  
 
วิทยากรจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกันทำอาหารกับเด็กๆ ที่ป่วยเป็นโรคไต เพื่อเป็นการสอดแทรกความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพด้านโภชนาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันนี้ด้วย และนอกจากนี้ยังมีเภสัชกรรม มาร่วมให้คำปรึกษาในการกินยา และทันตแพทย์ มาให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพปากและฟันให้กับผู้ปกครองและเด็กที่ป่วยอีกด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ แล้ว ยังเป็นเหมือนการต่อลมหายใจให้พวกเขาได้มีความสุขบนโลกใบนี้มากขึ้น