E1eOaA? ?eIAUAI??i?A ?3??AAA?OA ?O??eIaAO EOEAN?a?eOE1eO?Oe English Thai
โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 
 
เชิญประชุมเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีปลูกถ่ายไตในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า
   
 

หน่วยไตเด็ก กองกุมารเวชกรรม รพ. พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี การปลูกถ่ายไตในเด็ก รพ.พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 2 พ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า  โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ คุณ อุ่นเรือน บริรักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-6444133, Fax 02-6444133  หรือ Email: oun_pmk@hotmail.com

Download กำหนดการประชุม

Download ใบสมัคร