E1eOaA? ?eIAUAI??i?A ?3??AAA?OA ?O??eIaAO EOEAN?a?eOE1eO?Oe English Thai
โรคไตในเด็ก
การรักษาไตวายเรื้อรัง
อาหารสำหรับเด็กโรคไต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคไต
ขาดแคลนทุนทรัพย์
Hemodialysis
Peritoneal dialysis
Kidney Transplantation
ติดต่อดูงานหน่วยไตเด็ก
การส่งต่อผู้ป่วยเด็กโรคไต
ÁÙŹԸÔâääµ
002
003
004
005
 
 
แนวทางการรักษา UTI ในเด็ก (Update version)
   
 

ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับแพทย์-พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ตลอดจนการตรวจเพิ่มเติมทางรังสีวิทยา  สามารถ download แนวปฏิบัติได้ที่นี่ "Click" download เอกสาร